Thông tin văn bản số: 07/2013/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 07/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/05/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Ban hành Thông tư này quy định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe