Thông tin văn bản số: 3947/BGTVT-KHĐT
Số/ Ký hiệu 3947/BGTVT-KHĐT
Ngày ban hành 06/05/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Phân công phối hợp biên tập Sách “Giao thông vận tải Việt Nam’