Thông tin văn bản số: 1183/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1183/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 07/05/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Thành lập Nhóm công tác xây dựng và triển khai Chương trình hành động trong lĩnh vực đóng tàu