Thông tin văn bản số: 1071/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1071/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/04/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Trích yếu
Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030