Thông tin văn bản số: 09/2013/TT-BGTVt
Số/ Ký hiệu 09/2013/TT-BGTVt
Ngày ban hành 06/05/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm kiểm tra trọng tải xe