Thông tin văn bản số: 1403/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1403/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/05/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Điều chỉnh, bổ sung kết quả thực hiện năm 2012 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn NSNN do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư