Thông tin văn bản số: 1485/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1485/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 31/05/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Công bố bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.