Thông tin văn bản số: 06/2013/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 06/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 02/05/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các quy phạm liên quan tàu biển