Thông tin văn bản số: 5371 /BGTVT- KCHT
Số/ Ký hiệu 5371 /BGTVT- KCHT
Ngày ban hành 10/06/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường sắt
Trích yếu
Thành lập đường ngang tại Km 404 + 898, bãi bỏ đường ngang tại 405 + 061 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh