Thông tin văn bản số: 1682/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1682/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 18/06/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho Tổng công ty tư vấn thiết kết GTVT