Thông tin văn bản số: 01/VBHN-BGTVT
Số/ Ký hiệu 01/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 26/06/2013
Hình thức văn bản Thông báo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Hàng không
Trích yếu
Nghị định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng