Thông tin văn bản số: 6254/BGTVT-KHĐT
Số/ Ký hiệu 6254/BGTVT-KHĐT
Ngày ban hành 01/07/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Xây dựng kế hoạch năm 2014