Thông tin văn bản số: 1916/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1916/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 05/07/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Thay đổi, bổ sung Thành viên Ban soạn thảo, Tổ Biên tập tại Quyết định số 1140/QĐ-BGTVT ngày 03/5/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT