Thông tin văn bản số: 6486/BGTVT-MT
Số/ Ký hiệu 6486/BGTVT-MT
Ngày ban hành 05/07/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Môi trường  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Thực hiện Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT; số 63/2013/TTLT-BTC- BTNMT