Thông tin văn bản số: 5621/BGTVT-KCHT
Số/ Ký hiệu 5621/BGTVT-KCHT
Ngày ban hành 17/06/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường sắt
Trích yếu
Phối hợp xử lý các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt