Thông tin văn bản số: 6535/BGTVT-CQLXD
Số/ Ký hiệu 6535/BGTVT-CQLXD
Ngày ban hành 05/07/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Triển khai Quyết định số 288/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 và thực hiện Chỉ thị 05/CT-BGTVT ngày 07/5/2013 của Bộ GTVT