Thông tin văn bản số: 14/2013/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 14/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/07/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quy định về bảo trì công trình hàng hải