Thông tin văn bản số: 13/2013/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 0
Số/ Ký hiệu 13/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 04/07/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Hàng hải
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Thông tư 23/2016/TT-BGTVT