Thông tin văn bản số: 31/CĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 31/CĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/07/2013
Hình thức văn bản Công điện
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.