Thông tin văn bản số: 1873/QĐ- BGTVT
Số/ Ký hiệu 1873/QĐ- BGTVT
Ngày ban hành 02/07/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải