Thông tin văn bản số: 7130/BGTVT-KHĐT
Số/ Ký hiệu 7130/BGTVT-KHĐT
Ngày ban hành 18/07/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013 và tăng cường công tác quản lý tạm ứng vốn, thu hồi tạm ứng.