Thông tin văn bản số: 08/VBHN-BGTVT
Số/ Ký hiệu 08/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 01/08/2013
Hình thức văn bản Thông báo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đảm bảo an toàn giao thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Nghị định về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải