Thông tin văn bản số: 6810 /BGTVT-KCHT
Số/ Ký hiệu 6810 /BGTVT-KCHT
Ngày ban hành 10/07/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường sắt
Trích yếu
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi đến kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XIII