Thông tin văn bản số: 7929 /BGTVT- KCHT
Số/ Ký hiệu 7929 /BGTVT- KCHT
Ngày ban hành 06/08/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường sắt
Trích yếu
Thỏa thuận kết nối tuyến đường sắt chuyên dùng của Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển vào ga Bỉm Sơn Công nghiệp