Thông tin văn bản số: 02/VBHN-BGTVT
Số/ Ký hiệu 02/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 09/07/2013
Hình thức văn bản Thông báo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường sắt
Trích yếu
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.