Thông tin văn bản số: 1829/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1829/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 28/06/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Ban hành Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan kỹ thuật điện tàu biển