Thông tin văn bản số: 8028/BGTVT-TTCNTT
Số/ Ký hiệu 8028/BGTVT-TTCNTT
Ngày ban hành 12/08/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Trang thông tin điện từ Bộ Giao thông vận tải