Thông tin văn bản số: 2382/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 2382/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/08/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kể hoạch thực hiện Công ước Lao động Hàng hải năm 2006