Thông tin văn bản số: 9131/BGTVT-TCCB
Số/ Ký hiệu 9131/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 03/09/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013