Thông tin văn bản số: 2919/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 2919/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/09/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động