Thông tin văn bản số: 53/CĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 53/CĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/09/2013
Hình thức văn bản Công điện
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực PCLB &TKCN  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Đối phó với diễn biến của bão số 10