Thông tin văn bản số: 2995/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 2995/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 01/10/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải