Thông tin văn bản số: 2985/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 2985/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 30/09/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng không
Trích yếu
Phê duyệt đề án" Nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không"