Thông tin văn bản số: 15/VBHN-BGTVT
Số/ Ký hiệu 15/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 08/10/2013
Hình thức văn bản Thông báo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ