Thông tin văn bản số: 3094/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 3094/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 07/10/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hội Khoa học-Kỹ thuật cầu đường Việt Nam