Thông tin văn bản số: 3095/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 3095/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 07/10/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Ban hành Quy định tạm thời về các gỉải pháp kỹ thuật công nghệ đối với đoạn chuyển tiếp giữa đường và cầu (cống) trên đường ô tô