Thông tin văn bản số: 2839/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 2839/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 18/09/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Tăng thưởng xi măng cho các xã co thành tích trong phát triển GTNT