Thông tin văn bản số: 3125/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 3125/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 08/10/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Ban hành Quy chế nâng bậc lưoug trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động ở cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng