Thông tin văn bản số: 10788/BGTVT-VT
Số/ Ký hiệu 10788/BGTVT-VT
Ngày ban hành 10/10/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Hướng dẫn triển khai một số nội dung tại Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT