Thông tin văn bản số: 27/2013/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 27/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/09/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ