Thông tin văn bản số: 3173/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 3173/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 11/10/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Ban hành Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành GTVT