Thông tin văn bản số: 3189/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 3189/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 14/10/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Công bố Danh mục Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL91 đoạn Kml4 - Km50+889 theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)