Thông tin văn bản số: 10957/BGTVT-KHĐT
Số/ Ký hiệu 10957/BGTVT-KHĐT
Ngày ban hành 15/10/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Triển khai Quyết định số 1615/QĐ-TTg ngày 17/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ