Thông tin văn bản số: 11373 /BGTVT-TCCB
Số/ Ký hiệu 11373 /BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 23/10/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Kiện toàn và thực hiện nhiệm vụ Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT