Thông tin văn bản số: 33/2013/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 33/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/10/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra  
Chuyên ngành Hàng không
Trích yếu
Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam