Thông tin văn bản số: 20/VBHN-BGTVT
Số/ Ký hiệu 20/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 19/11/2013
Hình thức văn bản Thông báo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Môi trường  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Trích yếu
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa