Thông tin văn bản số: 44/2013/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 44/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/11/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đảm bảo an toàn giao thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 66/2013/TT-BGTVT ngày 12/11/2014