Thông tin văn bản số: 3831/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 3831/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/11/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
về việc thành lập Tổ công tác và Tổ thư ký của Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020