Thông tin văn bản số: 3880/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 3880/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/11/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam