Thông tin văn bản số: 49/2013/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 49/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/12/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh